Giỏ hàng có 0 sản phẩm

Sống khỏe

Cách tính sinh con trai, con gái theo ý muốn

Sinh con trai hay con gái phần lớn là theo lẽ tự nhiên. Nhưng với cuộc sống hiện nay làm xuất hiện nhu cầu sinh con trai hoặc con gái. Nhiều nhà có con trai đầu lòng rồi, thì muốn sinh con gái cho đủ nếp đủ tẻ.