Hội Chứng Mittelschmerz: Triệu Chứng, Chẩn Đoán, Điều Trị