Bệnh Loạn Dưỡng Cơ Duchenne: Nguyên Nhân, Dấu Hiệu & Điều Trị