• Nhà Thuốc Phương Chính
  • ,
  • Nhà Thuốc Phương Chính
Nhau thai cừu
Nhau thai cừu Bên phải