Máy Đo Huyết Áp Chính Hãng - Nhà Thuốc Uy Tín 35 Năm
phuongchinh-logo

Máy đo huyết áp

Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron JPN600

2.150.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay B.Well Swiss PRO-35

779.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron Hem-7120

960.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM-6161

827.000₫
1 thiết bị
1 thiết bị

Bộ đổi điện AC Adapter Omron

185.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp đo cổ tay tự động Omron HEM-6121

850.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay B.Well Swiss MED-55

1.470.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron HEM-7361T

2.950.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron HEM-7156

1.500.000₫
Hộp 1 máy
Hộp 1 máy

Máy đo huyết áp bắp tay tự động Omron HEM-8712

940.000₫