Danh Mục Thuốc Kháng Sinh, Kháng Nấm - Nhà Thuốc Phương Chính