Giỏ hàng có 0 sản phẩm

Pasteur Đà Lạt

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC), tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt, được thành lập năm 1936 theo đề xuất của bác sỹ Alexandre Yersin. Thời kỳ trước năm 1975, Viện Pasteur Đà Lạt là một trong những cơ sở sản xuất thuốc chủng ngừa lớn nhất Đông Nam Á, sản xuất thuốc chủng cho các quốc gia trong khu vực Đông Dương.

Có thể nói, với quy mô hoạt động chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng hàng đầu trong hệ thống các viện Pasteur hoạt động thời bấy giờ, thương hiệu Pasteur Đà Lạt đã đi sâu vào tâm trí, chiếm được sự tín nhiệm, tin dùng sản phẩm và dịch vụ của hàng triệu người dân Việt Nam.

Năm 1978, Viện Pasteur Đà Lạt được Bộ Y tế tiếp quản và điều hành để thực hiện công tác dự phòng của ngành Y tế. Vào năm 2010, Bộ Y tế quyết định đổi tên viện Paster Đà Lạt thành Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC). Công ty hoạt động với nhiệm vụ chính là sản xuất và kinh doanh các loại vắc xin và sinh phẩm, quan hệ với các tổ chức quốc tế, với các viện, các công ty trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ, phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

Có 0 sản phẩm thuộc thương hiệu "Pasteur Đà Lạt"
Xóa tất cả
    Xem thêm  kết quả khác