Mua Bù Nước, Điện Giải Tại Nhà Thuốc Uy Tín Hơn 35 Năm