Giỏ hàng có 0 sản phẩm

Anvy

AnVy được thành lập từ năm 2005, tới năm 2010 công ty chính thức kinh doanh một số mặt hàng thực phẩm chức năng.

Qua hơn 18 năm hoạt động và phát triển, Nhà máy Anvy đã đạt được nhiều tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm.

- Chứng nhận GMP - nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt của Tổ chức Y tế thế giới.

- HACCP - Tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất thực phẩm và quản lý các mối nguy, chứng nhận bởi UKAS.

- ISO22000 - một tiêu chuẩn quốc tế kết hợp với HACCP đảm bảo thực phẩm an toàn ở mọi mức độ. Chứng nhận bởi UKAS.

- Chứng nhận FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - sản phẩm do nhà máy Anvy sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường dược phẩm Mỹ.

Có 0 sản phẩm thuộc thương hiệu "Anvy"
Xóa tất cả
    Xem thêm  kết quả khác