Giỏ hàng có 0 sản phẩm

Novartis Pharma

Novartis Pharma (Pakistan) Limited hoạt động như một công ty con của Novartis AG. Novartis được thành lập vào năm 1996 thông qua sự hợp nhất của Ciba-Geigy và Sandoz. Novartis và các công ty tiền thân của nó có nguồn gốc từ hơn 250 năm, với lịch sử phát triển các sản phẩm sáng tạo phong phú. Sau khi sáp nhập vào năm 1996, Novartis bắt đầu hành trình tập trung các hoạt động của mình vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chuyển hướng khỏi lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Các trung tâm nghiên cứu quốc tế đã được mở ở Cambridge, Massachusetts và Thượng Hải. Ngoài ra, công ty bắt đầu mua lại các đơn vị bên ngoài, do đó tăng cường Nghiên cứu & Phát triển và tận dụng sự đổi mới.

Trong 25 năm qua, Novartis đã đạt được những đột phá về y tế trong việc chăm sóc bệnh ung thư, bệnh tim và cuộc chiến chống lại các tình trạng viêm nhiễm. Novartis cũng sẽ tiếp tục tái tạo y học để cải thiện và kéo dài cuộc sống của con người.

Các sản phẩm của Novartis đã tiếp cận gần 1 tỷ người trên toàn cầu và vẫn đang tìm ra những cách thức sáng tạo để mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị mới nhất của mình. Hiện nay, có khoảng 125.000 người thuộc hơn 140 quốc tịch đang làm việc tại Novartis trên khắp thế giới.

Có 0 sản phẩm thuộc thương hiệu "Novartis Pharma"
Xóa tất cả
    Xem thêm  kết quả khác